Prawo nieruchomości

Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w dziedzinie prawa nieruchomości. Świadczymy usługi związane z konsultacjami i wsparciem w transakcjach nieruchomościowych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Wspieramy klientów w procesie kupna, sprzedaży, najmu czy dzierżawy nieruchomości. Zajmujemy się także rozstrzyganiem sporów związanych z nieruchomościami, takimi jak spory graniczne, służebnościowe czy dotyczące praw własności. Nasza ekipa składa się z wykwalifikowanych prawników o specjalizacji w prawie nieruchomości, którzy są zawsze gotowi udzielić pomocy i porady.

nieruchomości

Czym jest prawo nieruchomości?

Prawo nieruchomości, znane również jako prawo gruntowe, to gałąź prawa, która reguluje prawa związane z posiadłościami. Nieruchomość odnosi się do trwałego, nieruchomego mienia, takiego jak ziemia, budynki, oraz prawa związane z tymi nieruchomościami. Prawo nieruchomości obejmuje różne aspekty, w tym:

  • Prawo własności – określa, kto ma prawo do własności danej nieruchomości. Prawa te mogą być pełne, ograniczone lub warunkowe.
  • Prawo dziedziczenia – określa, jak własność nieruchomości jest przenoszona po śmierci właściciela, czyli kwestie spadkowe.
  • Prawo do użytkowania wieczystego – przysługuje osobie fizycznej lub prawnej prawo do korzystania z nieruchomości, ale nie obejmuje prawa do jej własności.
  • Prawo do hipoteki – dotyczy sytuacji, w której nieruchomość jest używana jako zabezpieczenie kredytu. W razie niewypłacenia kredytu wierzyciel może zająć nieruchomość.